Úvod

Jmenuji se Jiří Pípal. Působím jako samostatný statutární auditor s oprávněním Komory auditorů České republiky (KAČR) č. 2064. V oblasti auditu pracuji od r. 1995, závěrečnou auditorskou zkoušku jsem složil v r. 2006. Kancelář mám v Praze 6 - Ruzyni a poskytuji své služby klientům v celé České republice. Zaměřuji se hlavně na ověřování účetních závěrek obchodních společností a subjektů kolektivního investování a poskytování poradenství.

oprávnění KAČR, kopie zápis do živnost. rejstříku, kopie

 

Ověření

Moje údaje vedené KAČR v seznamu auditorů je možné ověřit na adrese www.kacr.cz.

Pojištění rizik

Mám uzavřenou smlouvu se společností Česká pojišťovna a.s. na pojištění rizik spojených s mou činností.

Vzdělávání

Pravidelně se účastním školení a plním podmínky vyhlášené KAČR v oblasti kontinuálního vzdělávání auditorů (KPV).

Ing. Jiří Pípal, IČ: 47108258
Kralupská 66/23, 161 00 Praha 6
e-mail: Audit.pipal@email.cz
Úvod | Profesní profil | Poskytované služby | Průběh zakázky | Zpráva o průhlednosti | Kontakt