Poskytované služby

Jako samostatný auditor a spolupracující auditor se zaměřuji na provádění zakázek a poskytování služeb v následujícím členění:

 • Ověřovací zakázky
  • Audity účetních závěrek, výročních zpráv, zahajovacích rozvah aj.,
  • Prověrky účetních závěrek, zpráv o vztazích, mezitímních účetních závěrek, finančních výkazů a jiných finančních informací
  • Jiné ověřovací zakázky (např. ověření finančního vyúčtování, dodržování podmínek čerpání dotací, kontrol atd.)
 • Dohodnuté postupy
 • Poradenství (účetní, ekonomické, finanční)
 • Jiné služby
  • Poskytování služeb interního auditora,
  • Zpracování účetních závěrek nebo jejich částí,
  • Zpracování zpráv z finančního due diligence,
  • Zpracování vnitřních účetních předpisů,
  • Zpracování modelů financování,
  • Zpracování finanční analýzy,
  • Školení a odborné konzultace.

 

Okruh a charakteristiky klientů auditora

 • Obchodní společnosti malého a středního rozsahu
  • Podnikatelské subjekty
   • Obchodní společnosti
   • Výrobní společnosti
   • Poradenské společnosti
   • Servisní společnosti
  • Investiční společnosti jimi obhospodařované podílové fondy - jen poradenství,
  • Investiční fondy – jen poradenství,
  • Obchodníci s cennými papíry – jen poradenství.
 • Společenství vlastníků jednotek malého a středního rozsahu
 • Poradenské a auditorské společnosti (spolupracující auditor)

 

Neposkytuji daňové ani právní služby. Upozorňuji, že až na výjimky mohu jako auditor pro jednoho klienta vykonávat vždy jen jednu odbornou činnost (ověření, vedení účetnictví, poradenství atd.).

Ing. Jiří Pípal, IČ: 47108258
Kralupská 66/23, 161 00 Praha 6
e-mail: Audit.pipal@email.cz
Úvod | Profesní profil | Poskytované služby | Průběh zakázky | Důležité dokumenty | Kontakt