Profesní profil

V letech 1982 až 1986 jsem studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor Automatizované systémy řízení v ekonomice (ASŘE). Studium jsem úspěšně ukončil složením závěrečné státní zkoušky a stal jsem se inženýrem ekonomie.

Bezprostředně po studiích jsem začal pracovat u státního podniku STAVIVA (1986-1990) na pozici projektant a programátor informačních systémů. Znalosti a zkušenosti o činnostech podniku (velkoobchodu stavebním materiálem) získané při analýzách a realizaci automatizovaného zpracování dat jsem později využil při výkonu funkce ekonoma obchodní společnosti MATAS, s.r.o. (1991-1993) a vedoucího oddělení Credit-managementu společnosti OSPAP, velkoobchod papírem, a.s. (1993-1995).

V listopadu 1995 jsem přijal nabídku pracovat u auditorské společnosti a nastoupil jsem na pozici asistenta auditora u BDO CS, s.r.o. (1995-2007). Postupně jsem se stal vedoucím auditorského týmu, věnoval se školení metodiky auditu, kontrole kvality a složil auditorské zkoušky (2006). V období 2007-2009 jsem pracoval jako auditor a manažer oddělení auditu u společnosti PROXY-AUDIT, s.r.o. Od prosince 2009 působím jako samostatný auditor.

Od března 2010 jsem členem Českého institutu interních auditorů.

Od ledna 2015 jsem členem Výboru pro kontinuální profesní vzdělávání Komory auditorů České republiky.

Ing. Jiří Pípal, IČ: 47108258
Kralupská 66/23, 161 00 Praha 6
e-mail: Audit.pipal@email.cz
Úvod | Profesní profil | Poskytované služby | Průběh zakázky | Důležité dokumenty | Kontakt